Szkolenie

Szkolenie

Likwidacja PIT dla młodych

Likwidacja PIT dla młodych

w roku 2019

omówienie zmian w ustawie PIT

i innych obowiązków płatnika podatku dochodowego

Szkolenia

Program szkoleniaZobacz wideoZapisz się

Warszawa

Łódź

Poznań

Olsztyn

Gdańsk

Zielona Góra

Opole

Katowice

Bydgoszcz

Kraków

Wrocław

Szczecin

Gdynia

Toruń

Wprowadzenie

Od 1 sierpnia 2019 roku zacznie obowiązywać zwolnienie podatkowe w PIT dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia. Wprowadzenie nowej ulgi wpłynie już  w obecnym roku, na zasady poboru zaliczek przez płatników wypłacających należności w ramach umów o pracę oraz umów zlecenia.

Szkolenie wyjaśnia, co w praktyce dla płatników podatku PIT oznacza wprowadzenie zmian i wskazuje, kiedy nie będą oni musieli potrącać zaliczek od wynagrodzenia wypłacanego osobom do 26 roku życia. Dodatkowo przedstawione zostaną również najistotniejsze wątpliwości interpretacyjne
dotyczące prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych, w oparciu o aktualne stanowiska organów skarbowych i sądów administracyjnych.

O szkoleniu

Likwidacja PIT dla młodych
– omówienie zmian w ustawie PIT i innych obowiązków płatnika podatku dochodowego w roku 2019

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się w firmie problematyką kadrowo – płacową. Przydatne będzie zarówno dla osób, które dopiero rozpoczynają pracę z zagadnieniami dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i dla doświadczonych praktyków chcących zaktualizować posiadaną wiedzę, w oparciu o bieżące stanowisko wynikające z orzecznictwa i interpretacji administracji skarbowej.

Zajęcia dydaktyczne

prowadzone przez specjalistów

Certyfikat

ukończenia szkolenia

Materiały szkoleniowe

przygotowane przez eksperta

Celem szkolenia jest wyjaśnienie, co w praktyce wprowadzenie zmian oznacza dla płatników podatku PIT i omówienie, kiedy płatnicy nie będą musieli potrącać zaliczek od wynagrodzenia wypłacanego osobom do 26. roku życia. Dodatkowo uczestnikom szkolenia przedstawione zostaną najistotniejsze wątpliwości interpretacyjne dotyczące prawidłowego wypełniania obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.W trakcie szkolenia omówione zostaną najczęściej spotykane problemy, towarzyszące bieżącemu rozliczaniu świadczeń pracowniczych, a także innych należności przekazywanych osobom niebędącym pracownikami firmy.

Uczestnicy na praktycznych przykładach pozyskają wiedzę z zakresu prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych, co pozwoli uniknąć problemów w rozliczaniu z organami podatkowymi. Zagadnienia przedstawione zostaną w oparciu o aktualne stanowiska organów skarbowych i sądów administracyjnych.

Zobacz wideo

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • Zasady stosowania zwolnienia PIT dla młodych

  1

  Zakres przedmiotowy ulgi – jakiego rodzaju dochody i w jakim limicie objęte będą zwolnieniem w roku 2019 i kolejnych latach.

  Obowiązki płatnika wynikające z nowych regulacji.

 • Przychód ze stosunku pracy, a przychód z innych źródeł

  Wypłaty pieniężne, świadczenia rzeczowe, świadczenia częściowo odpłatne; pojęcie momentu uzyskania przychodu ze stosunku pracy.

  2

  Przychód ze stosunku pracy, a przychód z innych źródeł

 • Świadczenia nieodpłatne jako przychód ze stosunku pracy

  3

  Spotkania okolicznościowe, wycieczki, dowóz pracownika do zakładu pracy, ubezpieczenia, pakiety medyczne, itp.

  Samochód służbowy używany do celów prywatnych (opłata ryczałtowa, zasady rozliczania kosztów paliwa – najnowsze wyroki sądów).

  Sfinansowanie mieszkania.

  Nieoprocentowana pożyczka.

 • Świadczenia rzeczowe finansowane przez pracodawcę

  Upominki, prezenty, gadżety reklamowe, świadczenia okolicznościowe.

  Wygrane w konkursach organizowanych przez pracodawcę.

  Udział w programie lojalnościowym a przychód pracownika.

  4

  Świadczenia rzeczowe finansowane przez pracodawcę

 • Należności zwolnione z opodatkowania – warunki i zasady stosowania zwolnień przewidzianych ustawą PIT

  5

  ZFŚS – przykłady świadczeń i ich efekt podatkowy (karty multi-sport, bilety, karnety, dopłata do wypoczynku).

  Odzież robocza, obuwie robocze, posiłki, okulary, szkła kontaktowe i inne świadczenia wynikające z przepisów bhp, zapomogi – możliwość zwolnienia z PIT.

  Dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracownika.

  Podróż służbowa, w tym opłaty za autostrady, parkingi, koszty ubezpieczenia, rozliczenie wyżywienia.

 • Zasady rozliczania świadczeń przyznanych byłym pracownikom

  Odszkodowania (w tym za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę) – kiedy korzystają ze zwolnienia.

  Odprawy, zaległe wynagrodzenia.

  Opodatkowanie świadczeń dla emeryta i rencisty.

  Skutki podatkowe błędnie rozliczanych składek ZUS.

  6

  Zasady rozliczania świadczeń przyznanych byłym pracownikom

 • Zleceniobiorca, członek zarządu, członek rady nadzorczej

  7

  Omówienie przykładowych świadczeń i zasad ich rozliczania w świetle ustawy PIT.

 • Koszty uzyskania przychodu

  Zasady potrącania kosztów ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych.

  8

  Koszty uzyskania przychodu

 • Prawa majątkowe i inne prawa

  9

  Jakie obowiązki ciążą na płatniku takich świadczeń, problemy wynikające z rozliczaniem 50% kosztów prac autorskich.

 • Świadczenia na rzecz nierezydentów

  Sposób opodatkowania i inne obowiązki płatnika.

  10

  Świadczenia na rzecz nierezydentów

 • Pobór zaliczek na podatek, rodzaje deklaracji i informacji podatkowych

  11

  Terminy ich przekazywania obowiązujące płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Zasady stosowania zwolnienia PIT dla młodych

Zakres przedmiotowy ulgi – jakiego rodzaju dochody i w jakim limicie objęte będą zwolnieniem w roku 2019 i kolejnych latach.

Obowiązki płatnika wynikające z nowych regulacji.

Przychód ze stosunku pracy, a przychód z innych źródeł

Wypłaty pieniężne, świadczenia rzeczowe, świadczenia częściowo odpłatne; pojęcie momentu uzyskania przychodu ze stosunku pracy.

Świadczenia nieodpłatne jako przychód ze stosunku pracy

Spotkania okolicznościowe, wycieczki, dowóz pracownika do zakładu pracy, ubezpieczenia, pakiety medyczne, itp.

Samochód służbowy używany do celów prywatnych (opłata ryczałtowa, zasady rozliczania kosztów paliwa – najnowsze wyroki sądów).

Sfinansowanie mieszkania.

Nieoprocentowana pożyczka.

Świadczenia rzeczowe finansowane przez pracodawcę

Upominki, prezenty, gadżety reklamowe, świadczenia okolicznościowe.

Wygrane w konkursach organizowanych przez pracodawcę.

Udział w programie lojalnościowym a przychód pracownika.

Należności zwolnione z opodatkowania – warunki i zasady stosowania zwolnień przewidzianych ustawą PIT

ZFŚS – przykłady świadczeń i ich efekt podatkowy (karty multi-sport, bilety, karnety, dopłata do wypoczynku).

Odzież robocza, obuwie robocze, posiłki, okulary, szkła kontaktowe i inne świadczenia wynikające z przepisów bhp, zapomogi – możliwość zwolnienia z PIT.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracownika.

Podróż służbowa, w tym opłaty za autostrady, parkingi, koszty ubezpieczenia, rozliczenie wyżywienia.

Zasady rozliczania świadczeń przyznanych byłym pracownikom

Odszkodowania (w tym za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę) – kiedy korzystają ze zwolnienia.

Odprawy, zaległe wynagrodzenia.

Opodatkowanie świadczeń dla emeryta i rencisty.

Skutki podatkowe błędnie rozliczanych składek ZUS.

Zleceniobiorca, członek zarządu, członek rady nadzorczej

Omówienie przykładowych świadczeń i zasad ich rozliczania w świetle ustawy PIT.

Koszty uzyskania przychodu

Zasady potrącania kosztów ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych.

Prawa majątkowe i inne prawa

Jakie obowiązki ciążą na płatniku takich świadczeń, problemy wynikające z rozliczaniem 50% kosztów prac autorskich.

Świadczenia na rzecz nierezydentów

Sposób opodatkowania i inne obowiązki płatnika.

Pobór zaliczek na podatek, rodzaje deklaracji i informacji podatkowych

Terminy ich przekazywania obowiązujące płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Cena szkolenia obejmuje:

Zajęcia dydaktyczne

prowadzone przez specjalistów

Certyfikat

ukończenia szkolenia

Materiały szkoleniowe

przygotowane przez eksperta

Lunch

oraz serwis kawowy

Kontakt:

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy. Wyślij wiadomość poprzez formularz kontaktowy lub zadzwoń.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IQ2 Górski, Fiedorowicz sp.j. z siedzibą w Łodzi (93-119), ul. Nieszawska 20/26, numer KRS 0000325281. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.